tłumaczeniaHome Thursday, 18 July 2019  

Polones

Ogólnopolskie Centrum Tłumaczeń

 
tłumaczenia
Menu
 Home
 T?umaczenie ONLiNE
 T?umaczenia ustne
 T?umaczenia cennik
 Praca
 Kontakt

Subskrybcja
Otrzymuj na bieżąco wiadomości o najnowszych promocjach

Imie:

Email:

Login Form
login

hasło
Zapomniałeś hasło??

T?umaczeniaONLINE
4.jpg

Polones obecny na rynku t?umacze? internetowych. Nasze t?umaczenia s? najszybsze, a dzi?ki czasowi zaoszcz?dzonemu na kontaktach z t?umaczami oraz autorskiemu sytemowi kontaktONLiNE jeste?my w stanie zaoferowa? najni?sze ceny na rynku profesjonalnych t?umacze?. Stworzyli?my nawi?kszy portal po?wi?cony t?umaczeniom u?atwiaj?cy komunikacj? z klientami.


Tlumaczenia ustne   Drukuj  E-mail

   Polones oferuje wynajem t?umaczy, kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow? spotka? i konferencji. Zapewniamy najwy?sz? jako?? t?umacze? ustnych. Przywi?zujemy bardzo du?? wag? do kwalifikacji, wykszta?cenia, a tak?e referencji naszych t?umaczy ustnych. Oferujemy t?umaczy posiadaj?cych do?wiadczenie zarówno w t?umaczeniach symultanicznych jak i w t?umaczeniach konsekutywnych. T?umaczy wynajmujemy w Warszawie oraz w innych miastach Polski. Ka?dy t?umacz cechuje si? doskona?? prezencj?, bieg?? znajomo?ci? j?zyka polskiego i obcego oraz wykszta?ceniem filologicznym.

 


 cena za godzin? t?umacze? ustnych    130 z?

minimalny czas wynaj?cia t?umacza ustnego to trzy godziny. t?umaczenia ustne przysi?g?e plus 20%.

 
 
tłumaczenia szybkie tłumaczenia angielskie top tłumaczenia tanie tłumaczenia angielskie

© Copyright Polones tłumaczenia polish translations projektowanie stron internetowych Powered by ATCOMTOS. Odwiedź agencję pośrednictwa pracy. Doradztwo personalne oraz praca tymczasowa dla tłumaczy.
Polecamy budowę domów z drewna. Zobacz domy drewniane.