Duże liczby

Ekonomię możemy wydać na mikroekonomię oraz makroekonomię. Ta druga jest dziedziną, która skupia się danymi zbiorczymi, odnoszącymi się do całej gospodarki. Głównym zadaniem makroekonomii jest badanie systemu ekonomicznego krajowego oraz światowego.

Najważniejszym elementem jest tutaj dochód narodowy każdego kraju oraz rozdzielanie go na zaplanowane przez państwo inwestycje, dotacje czy pomoce socjalne. W ostatnim sukcesu jesteśmy jeszcze do czynienia ze zjawiskiem inflacji, problemem bezrobocia czy polityką pieniężną realizowaną przez bank centralny. Uwzględnia się tu także takie określenia jak: podaż i popyt usług i produktów, średni poziom cen, PKB, a także wielkość konsumpcji. Umożliwia to także prognozowanie tendencji rozwojowych gospodarki. Ogólnie rzecz ujmując, możemy wyróżnić pięć funkcji tej dziedziny: teorio-poznawczą, aplikacyjną, prognostyczną, światopoglądową także dydaktyczno-wychowawczą. Do zmiennych makroekonomicznych zaliczamy te: zewnętrzne, polityczne oraz indukowane.

Fundamenty dzisiejszego funkcjonowania makroekonomii zawdzięczamy profesorowi Johnowi Maynardowi Keynesowi. Stworzył on bowiem podwaliny tej gałęzi ekonomii w 30. latach XX wieku. Dzięki makroekonomii wiemy też jakiej wysokości dług publiczny obecnie posiada dane państwo. Popularne są tutaj również dwa paradygmaty. Pierwszy z nich zwany właśnie keynesowskim mówi o niestabilności gospodarki. Natomiast drugi neoklasyczny nawiązuje do ekonomii klasycznej oraz głosi wewnętrzną równowagę systemu ekonomicznego. Interesujące dla makroekonomii są również organizacje międzynarodowe, problemy globalne jak np. przeludnienie świata czy zagrożenia ekologiczne ludności.

Makroekonomia cieszy się, więc analizą wielkości ekonomicznych zagregowanych, czyli połączonych z określaniem faktów odnośnie do całej gospodarki także cyklu koniunkturalnego. Bierze ona, więc pod uwagę rynek światowy, finansowy, towarów również usług oraz czynników wtórnych. Jak widać, dzięki makroekonomii sprawy gospodarcze są uporządkowane i podawane do publicznej wiadomości w takim stopniu, w jakim tylko jest toż możliwe.

Dodaj komentarz