Kredyt a pożyczka

Nie tylko nazwa jest inna, podstawa prawna udzielania świadczenia także jest różna. Warto wspomnieć kredyty udzielane są wyłącznie przez banki natomiast pożyczki może także udzielić osoba fizyczna.

Różnice

Zgłębiając temat napotkamy dużo więcej różnic, z których nikt sobie nie zdawał sprawy. Oba pojęcia odnoszą się do pożyczania pieniędzy, jednak stosowanie ich zamiennie jest błędem. Kredyt udziela jedynie bank na podstawie Prawa bankowego, podstawa prawna pożyczek określana jest w oparciu o Kodeks Cywilny, z tego też powodu pożyczkę możemy otrzymać od przedsiębiorcy, osoby fizycznej czy nawet banku. Innym punktem, który różni oba te pojęcia jest oczywiście przeznaczenie, cel kredytu jest jasno określony, natomiast pożyczka może być przeznaczona na dowolne cele. Warto wspomnieć, że bank ma prawo do całkowitej kontroli na co pobrane pieniądze są przeznaczone, niestety na to wpływu już nie mamy. Kredyt bankowy spłacany jest w ratach, natomiast pożyczka może być podobnie spłacana w ratach, jednak istnieje szansa na jednorazową spłatę.

Cechy wspólne

Jak wiele osób sobie dokładnie zdaje sprawę, są to formy pożyczania pieniędzy, więc także powinny mieć one cechy wspólne. Podobieństw jest wiele, Kredyt i pożyczka bywają odpłatne, spłacanie odbywa się w ratach, a umowa zawierana w obu przypadkach może być w formie pisemnej. Co jest ich wspólna cechą? Należy pamiętać, że maksymalna wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu jest cechą wspólną.


Blog o e-commerce: https://www.spectrumstore.pl/


Wszystko bardzo szybko ulega zmianie, często decydując się na kredyt odrzucamy możliwość pożyczki, a wcale ona nie musi mieć dużo gorszych warunków. Przecież istnieją także osoby czy też firmy, które legalnie i zgodnie z prawem udzielają pożyczki niskoprocentowej. Zanim podejmiesz decyzję na co się zdecydować należy rozpatrzyć różne warianty.